Haberler ve Duyurular

Buradasınız

3
Haz

Sosyal Güvenlik Kurumunda Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planına İlişkin Toplantı

3 Haziran 2016 Cuma saat 14:00 da Sosyal Güvenlik Kurumunda Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planında yer alan ve SGK’nın sorumlu olduğu İstihdam ve sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi başlığında yer alan 4.1 no.lu "Kayıt dışılığın önemli bir parçasını oluşturan ve geniş kapsamlı istihdam yaratan küçük işletmelerin kayıtlı sektöre geçişini özendirici program ve uygulamalar düzenlenecektir." tedbir maddesiyle ilgili yapılması planlanan KOBİ Çalıştayının gündeminin görüşüldüğü bir toplantı yapılmıştır.

2016

Sayfalar