Vergi Uyum Maliyeti Hakkında Türkçe Akademik Çalışmalar

Buradasınız

Vergi Uyum Maliyeti Hakkında Türkçe Akademik Çalışmalar
AKADEMİSYENLER MAKALE KONUSU TARİH KAYNAK
Doç Dr. MEHMET TUNÇER Vergi Yardımcılarının Vergi Uyumuna Etkisi     2015     G.Ü. İİBF Dergisi
Eski Baş Hes. OKAN UÇANOK Uyumsuzlukla Mücadele     2015     Vergi Dünyası/401
Prof. Dr. AHMET BURÇİN YERELİ
Doç. Dr. M. UMUR TOSUN
Doç. Dr. AYŞE NİL TOSUN
Yrd. Doç. Dr. ALPARSLAN A. BAŞARAN
Yrd. Doç. Dr. OYTUN CANYAŞ
Yrd. Doç. Dr. NİHAT İBRAHİM BAYAR
Öğr. Gör. Dr. SERKAN ERKA
Türkiye'de 2014 Yılı İtibariyle Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Uyum Maliyetleri     2014     Gelir İdaresi Başkanlığı
Yrd. Doç. Dr. SUAT HAYRİ ŞENTÜRK Vergiye Gönüllü Uyum Sağlanmasında Fayda İlkesinin Rolü     2014     Eskişehir Oosmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi
SEDA SÖNMEZ 4811 Sayılı Vergi Barış Kanunu Sonrasında Vergi Uyumu     2014     YÖK Tez Merkezi/368204
MEHMET BÜLBÜL Vergi Uyumu Açısından Türk Vergi Sisteminin Analizi     2014     YÖK Tez Merkezi/370581
YILDIRAY GÜLTEN Vergiye uyum sağlama konusunda yapılan teşviklerin vergi algısı üzerindeki etkisi: Deneysel bir araştırma     2014     YÖK Tez Merkezi/372448
SEDA SÖNMEZ 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Sonrasında Vergi Uyumu     2014     YÖK Tez Merkezi/368204
MEHMET BÜLBÜL Vergi Uyumu Açısından Türk Vergi Sisteminin Analizi     2014     YÖK Tez Merkezi/370581
Yrd. Doç. Dr. YAKUP KARABACAK Türk Vergi Kanunlarının Karmaşıklık Düzeyinin Ölçümü Üzerine Bir Deneme     2013     Maliye Dergisi
AHMAR MARTİN Türkiye'de 2000 Yılından Sonra Uygulanan Vergi Aflarının Vergi Tahsilatı ve Vergi Uyumu Üzerindeki Etkileri     2013     YÖK Tez Merkezi/337543
ÖZGÜR SAYGIN Vergi Uyumu ve Vergi İdaresinin Vergi Uyumuna Etkisi     2013     YÖK Tez Merkezi/344783
GÖZDE YAŞAR ÇİL Uyumuna Etkisi: Edirne İline Yönelik Bir Çalışma     2012     YÖK Tez Merkezi/312627
Eski Hes. Uzm. ERDAL GÜLEÇ Vergi Uyumu ve Vergi Uyumunu Etkileyen Faktörler(I)     2012     Vergi Dünyası/373
Eski Hes. Uzm. ERDAL GÜLEÇ Vergi Uyumu ve Vergi Uyumunu Etkileyen Faktörler(II)     2012     Vergi Dünyası/373
Eski Hes.RECEP AYGÜN Vergi Afları ve Vergi Uyumuna Etkisi     2012     Vergi Dünyası/369
TUGAY GÜNEL Vergi uyumunun sağlanmasında duyarlı regülasyon sisteminin kullanılması     2012     YÖK Tez Merkezi/322220
Gelirler Kont. MUHSİN ATÇI Vergi Afları ve Uyumu     2011     Vergi Sorunları Dergisi/269
İSMAİL KİTAPCI Bir Vergi Uyumu Sorunu Olarak Vergi Etiği ve Bileşenleri     2011     YÖK Tez Merkezi/333315
Yrd. Doç. Dr. SERKAN BENK
Doç. Dr. EKREM KARAYILMAZLAR
Vergilemenin Operasyonel Maliyetleri     2010     Maliye Dergisi
GÜNEŞ ÇETİN Mükellef hakları ve vergiye gönüllü uyum     2010     YÖK Tez Merkezi/264600
VEHBİ KOÇ Muhasebe meslek etiği ve meslek mensuplarının mükellefin vergi
uyumu üzerindeki etkileri (Manisa ili örneği)
    2010     YÖK Tez Merkezi/264583
Yrd. Doç. Dr.SELÇUK İPEK
Bilim Uzm. İLKNUR KAYNAR
Demografik Faktörlerin Vergi Uyumuna Etkisi: Bir Anket Çalışmasının Sonuçları     2009     Maliye Dergisi
Yrd. Doç. Dr. GÜLSÜM GÜRLER HAZMAN Vergi Bilincini Etkileyen Muhtemel Dışşal Etkenlerin Lojistik Regresyon Analizi İle Tespiti     2009     Akademik İncelemeler
Ydr. Doç Dr.SELÇUK İPEK
Bilim Uzm. İLKNUR KAYNAR
"Vergiye Gönüllü Uyum" Konusunda Çanakkale İline Yönelik Ampirik Bir Çalışma     2009     Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi
Ydr. Doc. Dr.NURİ ÖMÜRBEK
Arş. Gör.HÜSEYİN GÜÇLÜ ÇİÇEK
Arş. Gör.SERDAR ÇİÇEK
Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme:Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları     2007     Maliye Dergisi
GÖKALP İLHAN Avrupa Birliği Vergi Uyumlaştırması ve Türk Vergi Sisteminin Uyumu     2007     YÖK Tez Merkezi/210365
ELİF BİBEROĞLU Türkiye'de Gönüllü Vergi Uyumu     2006     YÖK Tez Merkezi/189752
Hes. Uzm. NİYAZİ ÖZPEHRİZ Vergi Uyumu ve Ülkemizde Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Öneriler     2005     Vergi Dünyası/283
Hes. Uzm. İBRAHİM YUMUŞAK Vergi Uyumunun Yükseltilmesinde Vergi İncelemelerinin Rolü     2004     Vergi Dünyası/272
Doç. Dr. MEHMET TUNÇER
MURAT SARIKAYA
Avrupa Birliği Vergi Uyumlaştırması Politikasının Geleceği Üzerine     2003     Vergi Sorunları Dergisi/177
Doç. Dr. MEHMET TUNÇER Vergi Ahlakı - Vergi Uyumu İlişkisi ve Türkiye     2003     Vergi Sorunları Dergisi/181
Doç. Dr. MEHMET TUNÇER Hükümet Birey İlişkilerinin Vergi Uyumuna Etkisi ve Türkiye     2002     Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
AYŞEGÜL MUTLU
Doç. Dr.MEHMET TUNÇER
Vergi Karmaşıklığının Vergi Uyumuna Etkisi Ve Türkiye     2002     Vergi Sorunları Dergisi/164
Arş. Gör. MELTEM TUNÇER Enflasyon Vergi Uyumu İlişkisi ve Türkiye     2002     Vergi Dünyası/247
Doç. Dr. MEHMET TUNÇER Vergi Uyumunun Artırılması ve Türkiye     2002     YÖK Tez Merkezi/110373
Arş. Gör. F. NİLGÜN BALKAYA AKÇA Vergi Maliyeti Üzerine     1999     G.Ü. İİBF Dergisi