'Turizm Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı

Buradasınız

         “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi" kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen ''Turizm Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayı 24-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve akademisyenlerin geniş katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

       Çalıştayın açılışını yapan Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut SÜTÇÜ; turizm sektörünün Türkiye için hem istihdam sağlama, hem de döviz kazandırıcı faaliyetleri barındırıyor olmasından ötürü çok önemli bir sektör olduğunu söylemiştir. Sayın SÜTÇÜ, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından daha önce yapılan çalışmaların, turizm sektörünün kayıtdışılık açısından önceliklendirilmesi gereken sektörlerden biri olduğunu kaydetmiştir.

       Akabinde, Hacettepe Üniversitesi Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında şimdiye kadar yapılan çalışmaları değerlendirmiş; turizm sektörünün bu kapsamda ele alınmasının vergi gelirleri açısından önemini ifade etmiştir.

         PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Sayın Bilgütay YAŞAR ise turizm sektörünün yapısı gereği yapılacak mevzuat ve uygulama değişiklikleri ile kurumlar arası veri paylaşımının kayıtdışılıkla mücadele kapsamındaki öneminden bahsetmiştir.

           Gelir İdaresi Başkanı Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK Türkiye ve dünyada turizm sektörüne yönelik genel değerlendirmelerde bulunmuş; turizm gelirlerinin Türkiye için önemini vurgulayarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da diğer kamu kurumları tarafından yürütülen çalışmaları önemsediğini dile getirmiştir.

       Katılımcı kitlesinin kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve akademisyenler olduğu çalıştaydaki farklı oturumlar kapsamında Konaklama ve Seyahat Acentacılığı ana başlıkları etrafında paydaşlar istişare etme imkanı bulmuşlardır. Mevcut duruma yönelik bulguların tespitinin önceliklendirildiği çalıştayda; gerekli olabilecek mevzuatsal değişiklikler, denetim uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler ve teknoloji ile veri paylaşımı çerçevesinde sektörde kayıt dışılığı azaltmak adına atılabilecek farklı adımlar tartışılmıştır.