E-ticaret Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı

Buradasınız

         Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi“ kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen ''E-ticaret Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' konulu çalıştay, 11-12 Eylül 2019 tarihleri arasında, kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) ve özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerin geniş katılımıyla Ankara Wyndham Otel’de gerçekleştirilmiştir.

         Çalıştayda, kurumlar ve paydaşlar arası işbirliği gözetilerek e-ticaret sektörü dinamiklerinin, kayıt dışılığa sebep olan unsurların, değer zincirindeki kayıt dışılıkla ilgili olası boşlukların ve çözüm önerilerinin derinlemesine tartışılarak mücadele stratejilerinin geliştirilmesi ve sektörün rekabet gücünü artırmak için atılacak adımların belirlenmesi amaçlanmıştır.

         Bu hedefe yönelik olarak çalıştayın tüm katılımcıları, sektördeki kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için somut ve uygulanabilir önerilerini dile getirmiş olup, getirilecek önerilerin kısa zamanda hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

         Gelir İdaresi Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı Sn. Faruk GÖZÜBÜYÜK, Türkiye'de e-ticaret sektörüne ilişkin mevcut durumu değerlendirmiş; proje kapsamında yapılacak çalışmaların, sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer faydalar sağlayabileceğini belirtmiştir.

         Birinci gün çalıştayın açılış konuşmalarının ilkini yapan Avukat Sn. Esma Özer, iki gün boyunca moderasyonunu yapacağı çalıştayda izlenecek çalışma yönteminden bahsetmiştir.

         Son olarak Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sn. Mahmut Sütçü, E-ticaret’in dönüştürücü özelliğine vurgu yaparak düzenleme tarafında etkinliğin paydaşlar arasındaki iletişimden geçtiğinin altını çizmiştir.

         Arkasından PwC Vergi Şirket Ortağı Sn. Zeki Gündüz, Türkiye ve dünyada e-ticaret sektörüne yönelik genel değerlendirmeler yapmıştır.

         Çalıştay’ın ikinci günü ise PwC Kamu Sektörü Danışmanlığı Direktörü Sn. İdil Özdoğan, E-ticaret sektörüne ilişkin güncel trendler ile ilgili bir sunum yapmıştır.

         Çalıştaydaki farklı oturumlar kapsamında Çok Kanallı Elektronik Hizmet Ticareti, Online Elektronik Hizmet Ticareti , Elektronik Mal ve Ürün Ticaretinde Aracı Hizmet Sağlayıcıları, Elektronik Mal ve Ürün Ticaretinde Aracı Hizmet Sağlayıcıları ana masa konuları altında, birinci gün farklı ikinci gün farklı paydaşlarla, mevcut duruma yönelik bulguların tespitinin önceliklendirilerek ve gerekli olabilecek mevzuatsal değişiklikler, denetim uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler ve teknoloji ile veri paylaşımı çerçevesinde sektörde kayıt dışılığı azaltmak adına atılabilecek farklı adımlar tartışılmıştır.