DIŞ TiCARET ALANINDA KAYIT DIŞILIĞIN AZALTILMASI ÇALIŞTAYI

Buradasınız

         Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Arttırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen “Dış Ticaret” alanında kayıt dışılığın ele alındığı Çalıştayın ikincisi, 8-9-10 Şubat 2020 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenmiştir.

         Kasım ayında Bursa’da düzenlenen ilk Çalıştayda olduğu gibi, ikinci Çalıştaya da kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektörden yoğun bir katılım olmuştur.

         Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Sayın Gökhan ÖZÇUBUK projenin amacından ve kayıt dışı ekonomi ile mücadeleden bahsetmiştir.

         PwC Kıdemli Konu Yöneticisi Sayın Bumin Kaan KÖKTÜRK, Türkiye’de dış ticarete ilişkin genel değerlendirmeler yapmış, sektör paydaşlarının bu doğrultuda üstlerine düşen sorumlulukları vurgulamıştır. Çalıştayın Moderatörlüğünü Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Hakan ÇINAR üstlenmiştir.

         Dahilde İşleme Rejimi, Transit ve Antrepo Rejimleri; İhracat ve Hariçte İşleme Rejimleri; Menşe ve Kıymet; Serbest Bölgeler başlıkları altında birinci Çalıştayda belirlenmiş olan sorunlar katılımcılar tarafından önem sırasına göre sınıflandırılmış ve sekiz ayrı masada detaylı olarak tartışılmış ve çözüm önerileri ortaya konmuştur.

         Bu Çalıştayda gündeme getirilen öneriler, Ankara’da yapılacak ve ağırlıklı olarak kamu kurumları yetkililerinin katılacağı üçüncü ve son Çalıştayda değerlendirilecektir.