DIŞ TiCARET ALANINDA KAYIT DIŞILIĞIN AZALTILMASI ÇALIŞTAYI

Buradasınız

         Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Arttırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında “Dış Ticaret” alanında kayıt dışılığın ve bundan kaynaklanan vegi kayıplarının ele alındığı ilk Çalıştay, 5-7 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa’da düzenlenmiştir.

         Projede faydalanıcı kurum Gelir İdaresi Başkanlığı, yüklenici firma ise PwC Türkiye’dir. Çalıştaya; Hazine ve Maliye Bakanlığından Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Vergi Daireleri, Ticaret Bakanlığından; İhracat, İthalat, Serbest Bölgeler Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler, Gümrükler, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlükleri, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı temsilcileri kamu adına, TİM, TOBB, TÜRMOB, Gümrük Müşavirleri Dernekleri, TÜSİAD, MÜSİAD, Bursa Serbest Bölge İşadamları Derneği ile otomotiv, tekstil, elektronik, kimya, gıda, lojistik, gümrükleme sektörlerinde faaliyet gösteren bazı firmaların temsilcileri ise özel sektör adına katılım sağlamışlardır.

         Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Adem BİLGİLİ yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye'de dış ticarete ilişkin mevcut durumu değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer faydalar sağlayabileceğini belirtmiştir.

         Ardından PwC Dolaylı Vergiler Lideri ve Şirket Ortağı Sayın Cenk ULU, Türkiye’de dış ticarete ilişkin genel değerlendirmeler yapmış, sektör paydaşlarının bu doğrultuda üstlerine düşen sorumlulukları vurgulamıştır.

         Çalıştayın Moderatörlüğünü üstlenen Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Hakan ÇINAR, açılış konuşmasında iki gün boyunca çalıştayda izlenecek çalışma yönteminden bahsetmiştir.

         Proje kapsamındaki Dış Ticaret konusunda toplam üç çalıştay düzenlenecek olup, ilk çalıştayın amacı kayıt dışılığa neden olan sorunların tespit edilmesi olmuştur. Ayrıca Dahilde İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Menşe Kıymet Farklılıkları, Transit ve Antrepo Rejimi, İhracat ve Hariçte İşleme Rejimi, Serbest Bölge Uygulamaları başlıkları altında toplam sekiz çalışma grubu oluşturulmuştur.

         Çalışma grupları her oturumun sonunda bulgularıyla ilgili bilgilendirme yapmışlardır. En çok üzerinde durulan konu dahilde işleme uygulamaları olmuştur. Bu konuda hemen her sektörün temsilcilerinin yer aldığı 4 ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur. Öne çıkan sorunlar, ayniyat tespiti ve kapasite raporları olmuştur. TOBB temcilcileri, ikinci çalıştayda kapasite raporu konusunda kapsamlı bir sunum yapacaklarını ifade etmişlerdir.

         Çalıştayda Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi ve Serbest Bölgeler hakkında kapsamlı sunumlar yapılmıştır.

         Kapanış konuşmasını ise 3 günlük çalıştayın değerlendirmesi ile Gelir İdaresi Grup Başkanı Sayın Muhammet Ali AYAZ yapmıştır.