2. ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI

Buradasınız

         Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığının faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen ''Ulaştırma ve Lojistik Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' konulu ikinci çalıştay, 12-15 Kasım 2019 tarihleri arasında, kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), akademisyenler ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla Mersin HiltonSA Otel’de gerçekleştirilmiştir.

         Çalıştayın tüm katılımcıları, ulaştırma ve lojistik sektöründe bir önceki çalıştayda belirlenen sorunlar üzerinde tartışarak kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için somut ve uygulanabilir önerilerini dile getirmiş olup, bu önerilerin kısa zamanda hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

         Gelir İdaresi Grup Başkanı Sn. Gökhan ÖZÇUBUK, yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye'de ulaştırma ve lojistik sektörüne ilişkin mevcut durumu kayıt dışılık açısından değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların, sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kritik önemini vurgulamıştır.

         PwC Vergi Şirket Ortağı Sn. Ersun BAYRAKTAROĞLU, Türkiye’de ulaştırma ve lojistik sektörüne yönelik genel değerlendirmeler yapmış, sektör paydaşlarının bu doğrultuda üstlerine düşen sorumlulukları vurgulamıştır.

         PwC Vergi Direktörü Sn. Ümit BAŞKIRT,Türkiye’nin lojistik altyapısı ve ulaştırma modlarına ilişkin bilgilendirici bir sunum gerçekleştirmiştir.

         Ulaştırma ve lojistik sektörünün ele alındığı ikinci sektör çalıştayının moderasyonunu öğretim görevlileri Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA, Prof. Dr. Hülagü KAPLAN, Prof. Dr. Birdoğan BAKİ ve Atiye TÜMENBATUR ile birlikte üstlenen Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ, sektöre ilişkin genel değerlendirmelerde bulunmuş, sektör rakamlarını yansıtmış ve çalıştayda izlenecek çalışma yöntemi ve projenin gelecek adımlarından bahsetmiştir.

         12-15 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''2. Ulaştırma ve Lojistik Sektör Çalıştayında” kayıt dışılık ile mücadele konusunda 2019 yılındaki gelişmeler değerlendirilmiş, ulaştırma modları ve lojistik süreçlerinde meydana gelen usulsüzlükler ve kayıt dışılığa sebebiyet veren unsurlar tartışılmıştır. Çalıştaydaki farklı oturumlar kapsamında sektörde kayıt dışılık özelinde yaşanan temel tartışma konuları farklı kurum ve kişilerin görüşlerine göre değişiklikler gösterdiğinden, farklı kurumların yaklaşımlarına göre temel sorun alanlarının tespiti, bir bütün olarak değer zincirinin ortaya konulmasına olanak vermektedir. Bu amaçla sektörde kayıt dışılığın analizi açısından önemli görülen konular; Deniz-Hava-Demiryolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı, Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı ve Posta- Kurye-Kargo Taşımacılığı, Tamamlayıcı Hizmetler ve Gümrük İşlemleri olan ana çalışma grupları altında toplanmıştır. Çalıştay esnasında bu temalar altında mevcut duruma yönelik bulgular öncelikli olarak ele alınmış ve gerekli olabilecek mevzuat değişiklikleri, kamu kurumları arası ve özel sektör ile işbirliği ihtiyaçları, denetim uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler çerçevesinde sektörde kayıt dışılığın ortaya konulması adına farklı adımlar tartışılmıştır.