Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresi’nde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi Açılış Konferansı Gerçekleştirildi

Buradasınız

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPA I Projesi kapsamında “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresi’nde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi’’nin açılış toplantısı Maliye Bakanımız Sayın Naci AĞBAL, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile yerli-yabancı akademisyenlerin geniş katılımı ile 3 Mayıs 2016 tarihinde Ankara Hilton Otel’de gerçekleştirildi.
Proje kapsamında, PwC Türkiye Başkanı Sayın Haluk YALÇIN, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet YÜCEL, AB Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı Béla SZOMBATI, TESK Genel Başkanı Sayın Bendevi PALANDÖKEN konuşmalarını gerçekleştirdiler.
Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve gönüllü uyumun artırılması konusunda sağlanan gelişmeler, projenin Türkiye’de kayıt dışılığın daha da aşağıya çekilmesi noktasında sağlayacağı katkılar, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması programları çerçevesinde hazırlanan mevzuat değişikliklerinden bahseden konuşmasını gerçekleştirmiştir.
Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK, kayıt dışılıkla mücadelede sağlanan ilerlemeler ile gelinen noktayı özetleyen ve Projenin I. Bileşeni olan “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele’’ kapsamında, yapılacak çalışmalardan bahseden bir sunum gerçekleştirmiştir. Yine, Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın İlhan KARAYILAN, Gelir İdaresinin kurumsal kapasitesinde meydana gelen gelişmeler ve modern mükellef hizmetleri anlayışı çerçevesinde gelinen aşamadan ve Projenin II. Bileşeni “İdari Kapasitenin Arttırılması’’ hakkında yapılacak çalışmalardan bahseden bir sunum yapmıştır.

Prof. Dr. Sayın Friedrich SCHNEIDER “Kayıt Dışı Ekonominin Boyutu ve Dünya Uygulamalarından’’ bahsetmiş, kayıtlı/ kayıt dışı ekonomi ayrımını ortaya koymaya çalışarak farklı ülkeler arasında yapmış olduğu karşılaştırma çalışmalarını aktarmıştır.
Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Halit ÖCAL’ın moderatörlüğünde yürütülen konferansın öğleden sonraki II. oturumunda gerçekleştirilen sunumlarda;
- Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Sayın Ahmet Burçin YERELİ, Gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte yürütmüş olduğu “Türkiye’de 2014 yılı İtibariyle Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Uyum Maliyetlerinin Ölçülmesi’’ çalışmasından bahsetmiş, Türkiye’de gönüllü uyumla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.
- Price Water House Coopers’dan Sayın Diane HAY ( İngiltere Gelir İdaresi -HMRC Eski Başkan Yardımcısı), kayıt dışı ekonomi ve gönüllü uyum hakkındaki tecrübelerinden bahsederek, İngiltere Gelir İdaresinin bu alanlardaki çalışmaları hakkında bilgiler paylaşmıştır.
- Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Sayın Fatih SAVAŞAN, kayıt dışı ekonomi ve Türkiye’de genel ekonomik durum hakkında değerlendirmelerde bulunmuş ve kayıt dışı ölçümü ile ilgili daha önce yapmış olduğu çalışmasından bahsetmiştir.
- Price Water House Coopers İngiltere Kıdemli Müdürü Sayın Tom DANE, 2015 ve 2016 yıllarında yapmış olduğu Paying Taxes çalışmalarından bahsederek, vergiye gönüllü uyum hakkındaki görüşlerini paylaşmıştır.
Katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanan panel sonunda, kayıt dışı ekonomi ve vergiye gönüllü uyum ile ilgili katılımcıların soruları cevaplandırılmıştır.