Nakit Ekonomisi Nedenli Kayıt Dışılıkla Mücadele Çalıştayı

Buradasınız

         "Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi" kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen ''Nakit Ekonomisi Nedenli Kayıt Dışılıkla Mücadele'' konulu çalıştay, 31 Temmuz – 1 Ağustos 2019 tarihleri arasında, kamu kurum ve kuruluşları, dijital ödemeler ekosisteminde kilit noktadaki özel şirketlerin temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve akademisyenlerin geniş katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

        Çalıştayın açılışını yapan Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Ayşe Dilbay, Gelir İdaresi olarak denetim kapasitesinin arttırılmasına yönelik atılan adımları özetlemiş, nakit ekonomisinin ve dijital ödemelerin takip edilmesine olanak veren hukuki çerçeveye değinmiştir. Sayın Dilbay projeyle ilgili temennilerini dile getirmiş, projenin Gelir İdaresi’nin stratejik kapasite arttırımı ve denetim mekanizmasının geliştirilmesi hedefindeki yerinin altını çizmiştir.

        Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK, konuşmasını Gelir İdaresi’nin kayıtdışı ekonomiyle mücadele sürecinde attığı somut adımları özetleyerek açmıştır. Özellikle son eylem planında kayıtdışı ekonomiyle mücadeleye yapılan vurgunun altını çizmiş, bu kapsamda GİB koordinasyonunda nakit ekonomisini düzenleme ve denetleme potansiyeli bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğinin gerekliliğini anlatmıştır. İdare olarak denetim odağının malların takibinden paranın takibine kaydırdıklarını belirten Gözübüyük, bu süreci kolaylaştıracak politika önerilerine de değinmiştir.

          2 günün sonunda paydaşlar arasında verimli bilgi paylaşımları olmuştur.