Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında, Ulaştırma Sektörüne ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımına Yönelik Olarak Yer Alan Eylemlerin Değerlendirilmesine İlişkin Toplantı

Buradasınız

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planının uygulanmasının takibine yönelik olarak; karayolu nakliyesi sektöründe, malın yüklenmesinden teslimine kadar tüm aşamaların etkin şekilde takip edilmesine imkân sağlayacak bir sisteme kurulmasına yönelik 43 numaralı, kurumlar arası veri paylaşımının artırılmasına yönelik 56 ve 57 numaralı, akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan kara ve deniz taşıtları ile boru hatlarında taşınan ürünün, takibine imkân sağlayacak bir sistem kurulmasına yönelik 22 numaralı eylemler, 02/06/2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığında, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Semi OKUMUŞ Başkanlığında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve TURKSAT yetkilileri ile GİB temsilcileri katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıda, karayolu mal taşımacılığında tüm aşamaların etkin şekilde takip edilmesine yönelik üzerinde çalışılan e-irsaliye sistemi ile UDHB- Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğünün yol kenarı denetim istasyonlarında kullandığı sistemin entegre bir şekilde kullanılması, UDHB- Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün akaryakıt sevkiyatına ilişkin mevzuatı, akaryakıt taşıyan tankerlere ilişkin standartlar ve bunların taşımacılık yetki belgeleri ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki veri paylaşımının artırılması ve bu paylaşımın UDHB-Haberleşme Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda e-devlet sistemi üzerinden yapılması hususlarında değerlendirmelerde bulunulmuştur.