KAPANIŞ KONFERANSI

Buradasınız

           20 Şubat 2018 tarihinde Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile yerli ve yabancı akademisyenler ve basın mensuplarının geniş katılımıyla “ Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi ”  nin "Kapanış Konferansı" gerçekleştirilmiştir.

          “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi”nin kapanış toplantısında, Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Cengiz YAVİLİOĞLU Türkiye gündemi, ekonomik gelişmeler ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelen bahseden konuşmasını gerçekleştirmiştir.

        Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK, kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin önemi, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve mücadelede gelinen aşama ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.

         Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret Bölümü Başkan Yardımcısı Sayın Laura Zampetti, Türkiye’de kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında önemli çalışmalar yapıldığını, kayıt dışı ekonominin azalış trendinde olduğunu ve etkili işbirliklerine devam edileceğini vurgulayan konuşmalarını gerçekleştirmiştir.

           PwC Türkiye Başkanı Sayın Haluk YALÇIN küresel ekonomik büyümeye ilişkin beklentiler, büyüme potansiyeline tehdit olarak görülen ekonomik, siyasi, sosyal, çevresel faktörler ve dünyayı şekillendiren trendler ve Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sunumunu gerçekleştirmiştir.

         Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi” kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları ve proje çıktılarını özetleyen sunumunu gerçekleştirmiştir.

          Yerli ve yabancı uzman ve akademisyenlerce, Türkiye’ye özgü koşullar dikkate alınarak yürütülen kayıt dışı ekonominin boyutunun ölçüm çalışmalarının sonuçları paylaşılmıştır.

          Türkiye’de kayıt dışı ekonomi algısı ve vergiye gönüllü uyum maliyetlerinin ölçülmesine yönelik olarak 2.000 mükellef ve 4.000 vatandaşa uygulanan anket sonuçlarını paylaşılmış ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

          Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Yıldırım BOZBIYIK moderatörlüğünde, akademisyen ve vergi uzmanları tarafından, kayıt dışılıkla mücadelede hukuki boşluk analizi ve değişen ekonomik ortam ışığında vergileme rejimleri hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.

       “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi”nin “Kapanış Konferansı” geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir.