Haberler ve Duyurular

Buradasınız

3
Haz

Sosyal Güvenlik Kurumunda Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planına İlişkin Toplantı

3 Haziran 2016 Cuma saat 14:00 da Sosyal Güvenlik Kurumunda Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planında yer alan ve SGK’nın sorumlu olduğu İstihdam ve sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi başlığında yer alan 4.1 no.lu "Kayıt dışılığın önemli bir parçasını oluşturan ve geniş kapsamlı istihdam yaratan küçük işletmelerin kayıtlı sektöre geçişini özendirici program ve uygulamalar düzenlenecektir." tedbir maddesiyle ilgili yapılması planlanan KOBİ Çalıştayının gündeminin görüşüldüğü bir toplantı yapılmıştır.

2016
3
Haz

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında, Sağlık Sektörüne Yönelik Olarak Yer Alan Eylemlerin Değerlendirilmesine İlişkin Toplantı

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı’nda yer alan Sağlık sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak, e-faturaya geçilmesi gibi sektörü kavrayacak elektronik uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik 39 numaralı, özel muayenehane, hastane ve laboratuvarlar gibi sağlık hizmet sunucularında kayıt dışılığın önlenmesinde mevzuat ve uygulamaların gözden geçirilmesine yönelik 40 numaralı, Türkiye’de üretilen veya ithal yoluyla ülkeye giren kozmetik ürünlerin ve tıbbi cihazların, üretim veya ithalinden nihai tüketiciye/aşamaya ulaşıncaya kadar takibine imkan sağlaya

2016

Sayfalar