Akaryakıt Sektöründe Kayıt Dışılığın Değerlendirilmesi Toplantısı

Buradasınız

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Eylem Planında yer alan akaryakıt sektörüne ilişkin olarak Petrol ve LPG lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerinin gözden geçirilmesine yönelik 19 numaralı, ÖTV'si indirilmiş havacılık yakıtlarında süreçlere yönelik çalışmalar yapılmasına yönelik 20 numaralı, kara taşıtlarına etiket takılarak akaryakıt pompalarının bu etiketleri okuyacak ünitelerle donatılmasına yönelik 21 numaralı ve akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan kara ve deniz taşıtları ile boru hatlarında taşınan ürünün izlenmesine yönelik 22 numaralı eylemlerle ilgili olarak Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Semi OKUMUŞ Başkanlığında, akaryakıt sektörüne yönelik düzenleme ve denetim yetkisi bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, EPDK ve GİB temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

01/06/2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında yer alan akaryakıt sektörüne ilişkin eylemler kapsamında yürütülen çalışmalar ve bu eylemlerin gerçekleşme durumları, hâlihazırda kullanılan otomasyon sistemlerinin sağladığı veriler ve bu sistemlerin kayıt dışılıkla mücadelede etkinliği, sektörde kayıt dışılığa neden olan alanlar ve bu alanların hangi kurumların görev alanına girdiği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın antrepolara uyguladığı sayaç sistemi, akaryakıt taşıyan tankerlerin taşıması gereken standartlar ve bunların takibine ilişkin nasıl bir sistem kurulabileceği, uçak yakıtları ile ilgili kaydedilen gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.