Akaryakıt Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı

Buradasınız

         ''Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi” kapsamında 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara‘da ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla akaryakıt sektöründeki kayıt dışılık konulu bir çalıştay düzenlenmiştir.

          Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK yaptığı açılış konuşmasında akaryakıt sektörünün vergi gelirleri bakımından önemli bir pay teşkil ettiğini hatırlatarak, tüm katılımcıları kayıt dışılığın tespiti ve kurumlar arası işbirliğine davet etmiştir.

     Akaryakıt sektörü ve değer zincirindeki unsurların mevcut durum tespitinin hakim olduğu çalıştayda toplam akaryakıt ürünlerinin arz ve talebi değerlendirilmiş, akaryakıt istasyonlarında ve istasyon dışında kayıt dışılığa yol açan unsurlar derinlemesine tartışılmış, akaryakıt kaçakçılığının ve kayıt dışılığın önlenmesinde mevzuat değişikliği önerileri, kamu kurumları ve katılımcı STK temsilcileri ile ele alınmıştır.