Afyon Çalıştayı

Buradasınız

          “Türk Vergi Mevzuatının analiz edilerek kayıt dışılığa neden olan düzenleme ve hukuki boşlukların tespit edilmesi”ne yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı ve PwC Vergi ekibinin temsilcilerinin de katılımlarıyla bir Çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay süresince aşağıda yer alan konular üzerinden değerlendirmeler yapılmış ve öneriler sunulmuştur.

       Türkiye’deki vergi mevzuatı, gelir, harcama, usul mevzuatı, diğer vergiler, vergi mevzuatı ile bağlantılı diğer mevzuat olmak üzere ayrı başlıklar halinde değerlendirilmiştir.
    - İnşaat ve gayrimenkul, serbest meslek, turizm ve eğlence sektöründe mevzuattan ve uygulamadan kaynaklı sorunların tespiti üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.
     - Dış Ticaret Rejimi (antrepo, ithalat-ihracat, serbest bölge, vb.) ve e-Ticarette mevzuattan kaynaklı sorunlar üzerinde görüş ve öneriler paylaşılmıştır.
     - AB ülkelerinde kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda alınan idari, hukuki, sistemsel, vb. önlemler ile iyi uygulama örnekleri incelenmiştir.
     - Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında veri analitiğinin rolü değerlendirilmiştir.
     - Mevzuat ve uygulamaya yönelik sistemsel altyapı ihtiyaçlarına ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur.

      Gerek bu çalıştaydan elde edilen sonuçlar gerekse daha önce yapılan çalışmalardan ortaya çıkan sonuçlardan faydalanılarak bu hususta bir rapor hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

...