36 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
36 Mükellefiyete ilişkin ödevlerin yerine getirilip getirilmediğinin tespitine yönelik idarî ve teknik altyapı güçlendirilecek, bu çerçevede denetim kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılması amacıyla, vergi denetiminde görev alan memurların kullanımına sunulmak üzere, detaylı, anlaşılır ve standart kılavuzlar hazırlanacaktır. GİB -

- Turizm Sektöründe Vergi Denetim Rehberi,
- Gayrimenkul Sermaye İradı Denetim Rehberi,
- Genel Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Denetim Rehberi,
- Akaryakıt İstasyonlarında Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Rehberi,
- Yoklama Yoluyla Vergi Denetimi Rehberi,
- Yaygın Yoğun Vergi Denetimi Rehberi,
- Yol Denetim Rehberi,
- Bandrol Denetim Rehberi,
hazırlanmıştır.

*220 sayfalık eğitim ders notu hazırlama çalışmaları yürütülmektedir.

*Vergi Denetimi ve Koordinasyon İç genelgeleri tek bir genelge olarak düzenlenmiştir.

Şubat 2015 Ekim 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 36 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (Gelir İdaresi Başkanlığı)
Vergi Denetimi ve
Koordinasyonu
Müdürlüğü

(11)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Mesut UÇAK
Grup Başkanı
Şenol EVLİ
Müdür
415 38 82
 
415 39 00
 
415 32 86
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
mucak@gelierler.gov.tr
 
sevli@gelirler.gov.tr