31 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
31 Ödeme işlemlerinde banka kartları ve benzeri ödeme araçlarının kullanımının özendirilmesine yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır. BDDK MALİYE BAKANLIĞI, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, GİB, TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ, TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ, BKM

*Bankalar Birliğinin görüş ve önerileri, Vergi Konseyi raporu ile uluslararası uygulamalar değerlendirilerek alternatif uygulamalar belirlenmiştir.

*Alternatif ödeme metotlarının desteklenmesine ilişkin e-para mevzuatı tamamlanmış, gerekli şartları sağlayarak başvuruda bulunan kuruluşlara e-para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinleri verilmeye başlanmıştır.

*Bu eylemi destekleyici kamu spotu hazırlanmaktadır.

*Kredi kartlarındaki taksit sayıları yeniden düzenlenmiştir.

*6493 sayılı kanun ve alt düzenlemeleri ile çerçevesi çizilen yeni ödeme sistemleri ve elektronik para kuruluşlarına faaliyet izni verilerek sektöre yeni oyuncuların katılımı sağlanmıştır.

Şubat 2015 Aralık 2017 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 31 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (BDDK )
BDDK
Muhammed Mustafa CERİT
Başkan Yrd.
Hatice KARAYILAN
Uzman Yrd.
0 (212) 214 50 20
 
0 (212) 214 58 41
 
mcerit@bddk.org.tr
 
hkarayilan@bddk.org.tr
 
SORUMLU KURUM (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI)
Elektronik
Ticaretin
İzlenmesi ve Ödeme
Sistemleri Müdürlüğü (35)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah KİRAZ
Grup Başkanı
Veli DOĞANAY
Müdür
415 38 82
 
302 16 17
 
302 16 58
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
akiraz@gelirler.gov.tr
 
vdoganay@gelirler.gov.tr