23 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
23 Serbest bölgeler de dâhil olmak üzere, gümrük kapıları ve iç gümrüklerin fizikî-teknik donanım ve personel durumları ile yasal mevzuat ve uygulamalar gözden geçirilerek, gümrük idarelerinin kayıt dışılıkla mücadelede etkinliği ve verimliliği artırılacaktır.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

*

*Bazı gümrük kapıları ve iç gümrüklerin modernizasyonu çalışmalarına başlanılmıştır.

*Mevcut durumda 160 adet gümrük müdürlüğü bulunmakta olup, 145 adedi faal olarak hizmet vermektedir.

*Yap-İşlet-Devret modeli ile yenilenen modern tesislerde Çıldır/Aktaş Kara Hudut Kapısı 18 Ekim 2015, Dilucu Kara Hudut Kapısı 19 Ekim 2015 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamıştır.

*Ayrıca Tek Durak Projesinde pilot uygulama kapsamında, Kapıkule Kara Hudut Kapısında mobil muayene işlemleri ve Habur Kara Hudut Kapısında, standart depo muafiyet fazlası işlemleri tablet bilgisayarlar aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır.

*Yeni ihtisas gümrükleri belirlenmiştir.

*Kara hudut kapılarında yapılan tahsilatların kredi/banka kartları yoluyla da yapılabilmesi teminen protokol yapılmasına ilişkin 13.07.2016 tarihli Makam Onayı alınmış olup ilgili kurumlara gönderilerek konuyla ilgili yapılan işlemlerin bildirilmesi istenmiştir. Projeye ilişkin teknik detayları görüşmek üzere, 19.08.2016 tarihinde Maliye Bakanlığının yanı sıra, banka temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
.
*Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde belge kontrollerinin elektronik ortamda yapılacağı Tek Pencere Sistemi'ne geçişi başlattı. Sistem ile işlem sürelerinin kısalması ve belgede sahteciliğin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

*Habur Kara Hudut Kapısında Aralık 2015 yılında pilot uygulamasına başlanan Standart Depo Muafiyeti Fazlası (SDMF) Tablet Yazılımı geliştirilmiş ve test aşamasına geçilmiştir. Test aşaması tamamlanan güncellemeler Ağustos 2016 itibariyle Habur Gümrük Müdürlüğünde uygulamaya alınmıştır. Yazılıma getirilen yenilikler:

*1-Standart Depo Ölçüm Sonucunun memur tarafından tablet programına girişi sırasında ek veri giriş alanları getirilmiştir: "Dolu/Boş araç", "Mühür Halat Kontrolü: Olumlu/Olumsuz" ve "Kabin Kontrolü: Olumlu/Olumsuz" seçimi butonları sisteme eklenmiş ve bu bilgilerin Taşıt-2 programı ile paylaşılması sağlanmıştır.

*2-Kara Kapıları Taşıt Takip Programı (KKTTP)'na kayıt ("aracı sahaya alma" işlemi) girişlerinin tablet üzerinden de yapılabilmesine imkân tanıyacak veri giriş alanının SDMF yazılımına eklenmesi sağlanmıştır.(Böylece Tek Durak Projesi kapsamında kaldırılması planlanan Muhafaza Giriş Kayıt noktasına alternatif çözüm geliştirilmiştir)

*3-Sahada görevli Muhafaza Memurları ve yetkili amirlerince tespit veya şüphe üzerine her aşamada X-raya sevk etme işlemlerinin tablet üzerinde yapabilmesine imkân tanıyacak tablet veri giriş alanı eklenmiştir

*Tablet PC kullanımının sıradaki gümrük olarak Sarp ve Kapıkulede yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Wi-fi altyapı kurulumu ve tablet alım çalışmalarının tamamlanmasını müteakip kısa süre içinde uygulamanın başlatılması hedeflenmektedir.

Şubat 2015 Haziran 2017 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 23 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GTB)

Gümrük
ve
Ticaret Bakanlığı
Mehmet HATİPOĞLU
Daire Başkanı
Saim ŞENEL
Gümrük ve Ticaret Uzmanı
449 31 94
 
449 31 96
 
m.hatipoglu@gtb.gov.tr
 
sasenel@gtb.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Kayıt Dışı
Ekonomiyle
Mücadele Müdürlüğü
(45)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah ALTINÖRS
Grup Başkanı
Kamil ÖZKAN
Müdür
Mehtap TONBUL
Gelir Uzman Yrd.
415 38 82
 
415 32 38
 
415 38 74
 
415 38 70
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
aaltinors@gelirler.gov.tr
 
kozkan@gelirler.gov.tr
 
mtonbul@gelirler.gov.tr