22 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
22 Akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan kara ve deniz taşıtları ile boru hatlarında taşınan ürünün, yükleme yerinden teslim mahalline kadar takibine imkân sağlayacak bir sistem kurulacaktır.

EPDK

İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, GİB

*Eylem maddesi kapsamında bir Tebliğ Taslağı hazırlanmış, dağıtıcı lisansı sahibi firma ziyareti gerçekleştirilmiş ve firma izleme ve takip faaliyetleri yerinde incelenmiştir.

*7/7/2015 tarihinde Gümrük ve Tic. Bak, EPDK ve GİB yetkililerinin katılımıyla üst düzey bir toplantı düzenlenmiştir. Gümrük yetkilileri ADR Yönetmeliğinin 40. Maddesi kapsamında çıkarılacak Tebliğ ile ATS cihazları ile ilgili sorunun çözüleceğini belirtmişlerdir.

*Başkanlığımız temsilcileri ise elimizde yer alan elektronik veriler ile bu sistemin desteklenebileceğini belirtmişlerdir.

*28/1/2016 tarihinde Akaryakıt Kaçakçılığı İle Mücadele Kurulu toplantısına hazırlık amacıyla mücadeleci tüm kurumların katılımı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda bir toplantıda; düzenlenmiştir.

*02.02.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulunun GTB bünyesinde olmasından dolayı hazırlanan "Yurt İçi Akaryakıt Taşımalarının İzlenmesi Tebliği"nin GTB tarafından yayınlanabileceği; ancak EPDK tarafından bir düzenleme yapılmasının daha uygun olacağı belirtilmiştir.

*Yetki sorununun aşılabilmesi için GİB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile EPDK temsilcileri tarafından 29/2/2016 tarihinde bir toplantı yapılmış ve bu eylem kapsamında dağıtıcı firmaların %90’unun kullandığı otomasyon programının varsa eksikliklerinin giderilmesi ve kriterlerin belirlenerek, bu sistemi kullanmayan firmalara da zorunluluk getirilmesi konusunda, EPDK tarafından gerekli çalışmaların yapılabileceği sonucuna varılmış ve bu husustaki 11.04.2016 tarih ve 37634 sayılı GİB yazısı ile GTB ve EPDK’ya gönderilmiştir.

*28.04.2016 tarihinde EPDK’da yapılan toplantıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sorumlu olduğu 22 numaralı eylemin EPDK tarafından gerçekleştirilmesi hususunda değerlendirmelerde bulunulmuştur. Kullanılan otomasyon sisteminin sistemin daha ayrıntılı anlatılması, 22 numaralı eylemin amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen revize edilip hayata geçirilmesi amacıyla en kısa sürede tekrar bir araya gelinmesi ve eyleme ilişkin yol haritasının belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

*5/5/2015 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda EPDK’nın kullandığı dağıtım şirketleri tarafından kurulmuş olan veri otomasyon programı hakkında bilgi edinilmiştir.

*Gümrük Bakanlığınca (TASİŞ), Gümrük Yönetmeliğinin eki 81/A eki ile, ithal edilen akaryakıtın antrepo tanklarına girişini ve bu tanklardan çıkışının izlenmesine yönelik olarak kurdurulan otomasyonlu sayaç sistemini kuran firma ile 10 Mayıs ve 23 Mayıs 2016 tarihlerinde toplantılar gerçekleştirilmiş ve 22 numaralı eylemin hayata geçirilebilmesi için değerlendirmeler yapılmıştır.

*Bu toplantı sonucunda, boru hattıyla ve gemi ile ithal edilen akaryakıtın antrepoya giriş ve çıkışları tam otomasyonlu bir şekilde izlenmeye başlanıldığı, antrepodan dağıtıcıların deposuna aktarılan akaryakıt miktarlarının da bu otomasyon sisteminden izlenebildiği, dağıtıcıların depolarından tankerlere verilen akaryakıtla ilgili zorunluluk olmadığı, ama firmaların %80’inin burada da sayaç sistemi kullanarak bu sevkiyatları otomasyon üzerinden yaptıkları bilgileri edinilmiştir.

*Akaryakıt sektörüne yönelik olarak 01.06.2016 tarihli toplantıda da bu eylem hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. EPDK tarafından da dağıtıcı firmaları %90’ının kullandığı otomasyon programının düzenlenerek eksikliklerin giderileceği; fakat akaryakıt taşıyan araçların takibinin kendileri tarafından yapılmasının Kurumların kapasitesi nedeniyle mümkün olmadığı dile getirilmiştir. Bu eylemin, tanker sayısı, tanker sahiplerine getireceği maliyet, takibindeki güçlük vb. nedenlerle tankerlere çip takılarak gerçekleştirilmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmiştir.

*08/06/2016 tarihinde Gümrük antrepolarında sayaç sistemini kuran firma ziyaret edilerek sistem yerinde incelenmiş ve tankerlerin takibine yönelik önerileri değerlendirilmiştir.

*Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü temsilcisinden, tankerlerle alakalı akaryakıt taşımaya yönelik Genel Müdürlüklerinin görev alanına giren, denetim, istenilen belgeler, uygulanan cezalar vb. ne varsa derlenip toparlanıp paylaşılması istendi.

Şubat 2015 Temmuz 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 22 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (EPDK)

EPDK
Gülefşan DEMİRBAŞ
Daire Başkanı
Muhammed DEMİR
Grup Başkanı
Gülşah KINACI
Uzman Yrd.
201 45 49
 
201 42 02
 
201 47 84
 
gdemirbas@epdk.gov.tr
 
mdemir@epdk.gov.tr
 
gkinaci@epdk.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM

ÖTV I
Müdürlüğü (I
Sayılı Liste)
(59)
Mehmet ARABACI
Daire Başkanı
Ersin SAKLAR
Grup Başkanı
Murat ŞAHAN
Müdür
415 33 80
 
415 34 01
 
415 33 73
 
mehmet.arabaci@gelirler.gov.tr
 
esaklar@gelirler.gov.tr
 
msahan@gelirler.gov.tr