21 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
21 Trafiğe tescilli kara taşıtlarına plaka numaralarını da içeren kimlik birimi (etiket) takılarak, akaryakıt pompalarının bu etiketleri okuyacak (alış-satış bilgilerinin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden GİB Bilgi İşlem Merkezine on-line olarak ulaşmasına imkân veren) ünitelerle donatılması sağlanacaktır.

GİB

EPDK, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

*İçişleri Bakanlığının sorumluluğunda olan proje Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülmektedir.

*Plaka, araç bilgileri ve akaryakıt alış/satış bilgilerini kamera, etiket vb. bir sistemle veri merkezine aktaracak çözümler üzerinde çalışılmaktadır.

*03.12.2015, 24.12.2015, 22.03.2016 ve 05.04.2016 tarihlerinde yapılan toplantılarda çeşitli sistem alternatifleri incelenmiştir.

*19.02.2016 tarihinde Yeni Nesil ÖKC üreticilerinin katılımıyla proje değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

*23.02.2016 tarihinde akaryakıt pompa üreticilerinin katılımıyla proje değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

*06.04.2016 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğünde GİB temsilcilerinin de katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

*01.06.2016 tarihinde akaryakıt sektöründeki kayıt dışılığı değerlendirmek üzere Başkanlığımız OECD binasında geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmiştir.

*08.06.2016 tarihinde, İçişleri Bakanlığı Trafik Genel Müdürlüğünde bir toplantı yapılmış ve mevcut Plaka Tanıma Sistemi (PTS) hakkında bilgi alınmıştır.

Şubat 2017 Aralık 2017 80% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 21 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI)

ÖTV Uygulama,
İzleme,
Değerlendirme ve
Analiz Müdürlüğü

(32)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah KİRAZ
Grup Başkanı
Köksal Çağlar SADIK
Müdür
415 38 82
 
302 16 17
 
302 16 17
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
akiraz@gelirler.gov.tr
 
ksadik@gelirler.gov.tr