15 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
15 Gayrimenkullerin rayiç bedel üzerinden işlem görmesini sağlamak amacıyla, kurumlar arası işbirliği yapılarak gerekli hukukî ve idarî alt yapı oluşturulacak, ilgili kurumlardan ihtiyaç duyulan veriler temin edilerek, sektöre yönelik etkin bir analiz ve vergi denetim sistemi kurulacaktır. GİB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği

*GİB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Sistemler Genel Müdürlüğü arasında bir Protokol imzalanması için çalışmalar yürütülmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden temin edilen örnek verinin analiz edilmesi neticesinde harç matrahı bilgilerinin eksik olduğu tespit edilmiş ve söz konusu bilgini tamamlattırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

*Emlak vergisi bildirimlerinin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesine yönelik olarak Genel Tebliğ taslağı hazırlanmıştır. Ayrıca emlak bildirimlerine ait bilgilerin elektronik ortamda alınmasına ilişkin veri formatları belirlenmiştir. Pilot çalışma kapsamında Altındağ belediyesinden 2 mahalledeki taşınmazların bilgisi emlak bildirimlerinde yer alan bilgiler coğrafi koordinatları ile alınmış ve bu taşınmazların harita üzerinde diğer bilgilerini de içerecek şekilde gösterilerek analiz edilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır.

*İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan ve MERNİS bilgilerini coğrafi koordinatlarla birleştiren, ancak sınırlı bir bölge için var olan MAKS bilgilerinin alınması için yetki izni alınmıştır. Alınan izin kapsamında temin edilen verilerin içeriği ve temin yöntemleri üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

*Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden parsellerin koordinat bilgilerinin ve güncellenen veri tabanı bilgilerinin web servisler aracılığı ile alınmasına yönelik olarak mevcut Protokolün güncellenmesi amacıyla söz konusu Genel Müdürlükten temin edilen yeni Protokol taslağı *Uygulama ve Tahsilat Daire Başkanlıkları ile Hukuk Müşavirliğine görüş alınmak üzere gönderilmiştir.

*GİB bünyesinde hazırlanmakta olan ve gayrimenkul bazında sahiplik, fiili kullanım, kiracılık, elektrik, doğalgaz, DASK abonelik bilgisi, kira hasılatı, emlak metrekare değeri ve harç matrahı gibi bilgileri içermesi planlanan Gayrimenkul Bilgi Sistemine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

*Değerleme uzmanları tarafından yazılan raporların temin edilmesine yönelik olarak Bankalar Birliği ile görüşülmüş ve yapılan görüşmelerde bu bilgilerin bankaların şubeleri nezdinde tutulduğunun ve Bankalar Birliği aracılığıyla paylaşılmasının mümkün olmadığını belirtilmiştir.

*Başkentgaz ve Enerjisa’ya yönelik olarak yapılan çalışmaya benzer şekilde piyasada müşteri sayısı bakımından önemli yere sahip olan yaklaşık 20 şirket tarafından gönderilen veriler analiz edilerek bu şirketler ile Aralık ayı içerisinde toplantılar gerçekleştirilmiştir.
*Gerçekleştirilen toplantılar neticesinde şirketler tarafından mevcut ve yeni veriler yeniden gönderilmeye başlanmış olup bu verilerin analiz edilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

*Farklı kaynaklardan temin edilen gayrimenkul temelli bilgilerin UAVT bazında birleştirilmesi neticesinde farklı açılardan analiz ve denetim yapmaya imkan sağlayacak bir sistem kurulacaktır.

*10 farklı ülkede halen uygulanan vergi/harç mevzuatlarının incelenmesine yönelik bir çalışma yapılmış, sonuçları değerlendirilmektedir.

*www.atlas.gov.tr’nin kullanılmasına yönelik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Sistemler Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile TAKPAS protokolünün imzalanmasına yönelik çalışmalar yapılmış ve son aşamaya gelinmiştir.

Şubat 2015 Aralık 2016 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 15 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI)
Gayrimenkul
Gelirlerini İzleme
ve Değerlendirme
Müdürlüğü
(73)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah KARABOYACI
Grup Başkanı
Ahmet BAYAT
Müdür
415 38 82
 
302 16 17
 
302 16 53
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
akaraboyaci@gelirler.gov.tr
 
abayat@gelirler.gov.tr