13 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
13 Kayıt dışı, kalitesiz ve yüksek bedelle mal ve hizmet satmak amacıyla, piyasa fiyatından daha düşük bedelle turistik turlar tertipleyen işletmeler takip edilecek ve bu alanda ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, GİB, Türkiye Belediyeler Birliği, TÜRSAB

*Tüm özel sektör, yerel yöneticiler, kamu idaresi işbirliğiyle, hanutçuluğun önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

*Belge alınması zorunluluğu hakkında, turistlerin bilgilendirilmesi amacıyla broşür ve klavuzlar hazırlanacaktır.

*Hanutçuluğun tanımı ve bu tür faaliyetlerde bulunan kişilere verilecek cezaların caydırıcı hale getirilmesi ne yönelik mevzuat oluşturulacaktır.

*Yurt dışından ucuz tur düzenleyen şirketlere yönelik denetimlerin artırılması sağlanacaktır.

*Kurumlar arası veri paylaşımının en üst düzeye çıkarılması için ortak bir veri havuzu oluşturularak konaklama, turlar, transferler ve alışverişlerin takip edilmesi ve denetlenmesi sağlanacaktır.

*Satış yapan işletmelerin fiyat etiketi kullanıp kullanmadığının denetlenmesi sağlanacak ve gerekli idari cezalar uygulanacaktır.

*Başkanlığımızca sürdürülen turizm sektörüne yönelik yaygın ve yoğun vergi denetimleri devam etmekte olup, sonuçları takip edilmektedir. Tüm paydaşların katılımıyla 81 ilde denetim yapılacaktır.

*Konu hakkında 81 İl Valiliği ve TURSAB yönetimi ile koordineli çalışmalar yapılmış, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan 2015/08 sayılı Genelge İl Valiliklerine gönderilmiş, kayıt dışı, kalitesiz ve yüksek bedelle mal ve hizmet satmak amacıyla, piyasa fiyatından daha düşük bedelle turistik turlar tertipleyen işletmelerin tespit edilmesi ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması bu Genelge ile Valiliklerden istenilmiştir.

*Diğer hususlar hakkında çalıştay sonucunda ulaşılan çözüm önerileri Bakanlık Makamına arz edilmiş olup, ayrıca gerekli olan mevzuatın hazırlanması amacıyla komisyon oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır.

Şubat 2015 Aralık 2015 80% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 13 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI)
Kültür ve Turizm
Bakanlığı
İsmail DEMİREL
Strateji Geliştirme Başkanı
Fatih Mehmet ARSLAN
.........
Ümit KUYUMCU
..........
...............
.........
309 90 18
 
470 72 60
 
.............
 
...........
 
ismail.demirel@kultur.gov.tr
 
fatih.arslan@kultur.gov.tr
 
.....................@kultur.gov.tr
 
.......................@kultur.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Vergi Denetimi
ve Koordinasyonu
Müdürlüğü

(11)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Mesut UÇAK
Grup Başkanı
Şenol EVLİ
Müdür
415 38 82
 
415 39 00
 
415 32 86
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
mucak@gelirler.gov.tr
 
sevli@gelirler.gov.tr